Lea Mi Engholm_web

Jeg er optaget af lerets umiddelbare kvaliteter og de muligheder, der fremkommer som en del af arbejdsprocessen.

Med enkle greb udforsker jeg lerets udtryksformer i en delvis styret proces, hvor jeg igangsætter processen men lader lerets egenskaber være styrende for det endelige resultat.
Igennem arbejdsprocessen opdager jeg, nogle gange helt tilfældigt og som biprodukt af noget andet, muligheder i lerets beskaffenhed, som overrasker. Ved gentagelser dannes forskellige strukturer alt efter lerets konsistens, om det er blødt, flydende eller hårdt.

Blødt lerslikker på en gipsplade, som skrabes af med en spartel, en masse små rullede lerpølser, noget som i sig selv ikke umiddelbart er interessant. Men begynder man at dyrke, forfine og gentage processen, så opstår der strukturer og detaljer, som tydeligt fortæller om lerets bløde formbare egenskaber.

Ofte gør jeg ikke brug af glasur, og hvis jeg gør, så der det som en integreret del af formgivningen, hvor form og glasur laves i én bevægelse.

I am interested in the immediate qualities of the clay and the opportunities that arise in the work process.

To explore the expressions of the clay, I initiate semicontrolled processes, where the end products are heavily influenced by the inherent properties of the clay.

Through the work process, sometimes by accident and as a byproduct of something else, I discover surprising opportunities in the clays nature. By repeating the processes various structures are revealed depending on the texture of the clay, whether it is soft, liquid or hard.
Liquid clay on a plaster board, which is scraped off with a putty knife, a lot of small rolled clay lumps, something which in itself is not immediately interesting. But by refining and repeating  the process, structures and details materializes, clearly expressing the soft mouldable properties of the clay.

I often do not use glaze, and if I do it is as an integral part of the design where form and glaze is made in one motion.

 

I 2020 har jeg etableret nyt og større værksted til undervisningsbrug med støtte fra EU.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development