CONTROLE / KONTRO-LER, 2021
Galleri Rummet, Odense


Photo: Ole Akhøj