TIL INGEN VERDENS NYTTE?, 2014
Curated by Lars Kærulf Møller
Officinet, Copenhagen

Photo: Dorte Krogh